Vejledning til udfyldelse af logskema

Et logbogsskema er dit redskab til at samle informationer om stalkeren, dennes adfærd og samtidig have ét 

sted, hvor du kan samle beviser. 

Det er et stort stykke arbejde, men det belønner sig i sidste ende. Ikke kun har du en materialesamling, som 

du vil kunne udlevere til politiet, men du har også sted, hvor du kan samle alle beviserne, og på den måde 

gøre det hele mere overskueligt for dig selv. 

Nedenfor følger en vejledning til, hvorledes du kan indsamle beviser og hvordan du kan sætte dem ind i 

materialesamlingen. 

Udgangspunktet med skemaet er, at gøre det så overskueligt som muligt, for selvom du mener hele sagen er 

meget klar, overskuelig og ligefrem, så skal du huske, at du skal præsentere sagen for et menneske, som skal 

forholde sig til alle oplysningerne på én gang. Selv for den mest rutinerede sagsbehandler eller betjent, er det 

svært at forholde sig til mange oplysninger på samme tid. 

Inden du kaster dig ud i at udfylde skemaet, vil Almue Retshjælpen anbefale dig, at læse vores menuer igennem 

på vores hjemmeside: www.almueretshjaelpen.dk, således du derinde kan se, hvad du kan gøre i forhold til 

at dokumentere stalkingen, men tillige få råd og vejledning i en svær situation. 

Husk, at et logskema kommer til at indgå i politiets sag. Oplys derfor kun om forhold, som stalkeren allerede 

kender til. Denne har nemlig mulighed for at komme til et såkaldt gennemsyn ved politiet, hvor stalkeren 

således får adgang til de oplysninger skemaet indeholder. 

Personoplysninger 

Her kan skrives oplysninger på stalkeren og dig selv, som er vigtige i sagen. Hvis du eksempelvis bliver kontaktet 

via mails fra stalkeren, så anfør dennes e-mail på skemaet. Det samme med dennes telefonnummer, eventuelle 

profilnavn på sociale medier, hvis stalkeren kontakter dig derigennem. 

1 af 5 

Baggrundsoplysninger: 

Her skal alle oplysninger som er relevante for sagen registreres. Hvordan kender du stalkeren, hvornår traf I 

hinanden første gang, hvor godt kender I hinanden, har du sagt fra overfor stalkeren og hvordan. 

Det er meget vigtigt her at være så konkret og præcis som mulig, og samtidig oplyse om alle forhold. 

Dato og tid: 

Under dato og tid skal alene stå dato og tidspunktet for gerningen. Skriv gerne som anført i eksemplet fra det 

udfyldte skema: ”20.11 2016 

Kl. 17.15”, jf. Logbog – eksempel på udfyldt skema 

Ved at skrive det overskueligt, gør du det nemmere for modtageren at skabe sig et overblik i sagen – både 

i forhold til form og indhold. Kan du ikke huske det eksakte klokkeslæt, så er det okay at skrive ca. kl. 17.15. 

Hændelse: 

Her er det særlig vigtigt med overskrifter. Det kan være i form af: 

”Sms–trusler”, ”Sms–trusler om vold”, ”Fysisk fremmøde”, ”Følger efter mig”, ”Telefonopkald” eller 

”Telefonsvarerbesked” . Det er meget vigtigt med overskrifterne og at disse er korte og beskrivende. Det giver overblik og læseren kan 

hurtigt skimte ned og se, hvor mange der har været af hver. Som modtager af logbogen, uanset om man er 

betjent eller jurist, er det vigtigste at kunne skabe sig et overblik – her er overskrifterne vigtige. 

Når hændelsen beskrives, er det vigtigt at være så objektiv som muligt. Det er derfor en god idé at fjerne alle 

følelser i beskrivelsen. Det kan virke hårdt, men det er nødvendigt. Politi- og Anklagemyndigheden, eller retten 

for den sags skyld ved godt, at man som forurettet er bange og at man bliver urolig, men som bevis – som 

logbogen ender med at blive, er det vigtigt, at der kun fremkommer saglige forhold. Derfor er personlige 

2 af 5 

bemærkninger som ”han er en kæmpe idiot” mv., ikke relevante i en sådan logbog. Det samme ved hvordan 

du følte det i situationen. Det skal anklageren nok spørge ind til, under en afhøring. 

Det er også vigtigt kun at holde beskrivelsen til den enkelte hændelse og ikke blande flere forhold sammen. 

Alle hændelser skal så vidt muligt beskrives hver for sig. Det kan være svært, da der ofte kan være mange 

opkald på en uge, men så kan man samle opkaldene på hver sin dato og så anføre hvor mange henvendelser 

der var den pågældende dato. Hvis du på din mobil kan se, at der eksempelvis er 20 mistede opkald fra din 

stalker, så noter det gerne i skemaet – men tag også gerne et såkaldt screenprint, skærmbillede af det. Dette 

billede skal så vedlægges som bilag eller kopieres ind i skemaet, hvis muligt. 

Hvor? 

Hvor kan være en specifik adresse eller et offentligt kendt sted, eventuelt i Fields, Rosenårdscentret, 

Mindeparken i Herning mv. Det skal gerne være et sted, hvor det kan identificeres. Er man på vej hjem fra 

arbejde, kan man skrive i bilen på vej hjem, kørende ad Holstebrovej eller lignende. 

Dokumentation 

Principielt kan alle former for dokumentation bruges. 

Du må gerne tage billeder af din stalker, hvis denne forfølger dig eller kører efter dig. Du må også gerne 

optage samtaler I har sammen, du må dog ikke optage andres samtaler og bruge det som bevis. Det er en 

fordel at have ét sted at gemme filerne, eventuelt et USB stik og så give dem filnavne der er kronologiske i 

forhold til den rækkefølge de kommer i. Det kan være dato eller andet, bare det er kronologisk. 

I forhold til dokumentation, som du har liggende på din mobiltelefon, det kan være sms’er, mms’er, 

opkaldsliste, opslag på sociale medier mv., er det altid en god idé at tage et screen print, altså et skærmbillede 

og gemme dette på dit usb stik. Billederne kan overføres via iCloud eller dropbox og den vej lægges ned på et 

USB stik. Er du i tvivl om, hvordan du tager et screen-shot på din smartphone, kan du prøve nedenstående, 

eller google. Nedenstående er alene vejledende, da forskellige telefoner på trods af nedenstående 

styresystemer kan være forskellige. 

3 af 5 

Windowsphone & Android: 

Hold volumenknappen(skru ned) og lukke knappen nede på samme tid. Så gemmes billedet automatisk på din 

telefon 

iPhone: 

Hold hjem-knappen og sluk-knappen nede på samme tid. Så gennem billedet automatisk på din telefon. 

PC: 

Kontakter stalkeren dig via e-mails er det en god idé at gemme disse, eventuelt i en mappe for sig. Mails skrives 

også ind i loggen, med dato, og kan så enten printes eller der kan igen tages et skærmprint på computeren. 

Et skærmprint på en pc kan udtrækkes ved, at trykke på knappen ”prt sc”, derefter kan du åbne programmet 

paint og trykke ctrl+v og billedet kommer nu ind i paint. Der kan du efterfølgende gemme billedet på dit USB 

stik. 

Mac: 

Tryk på Shift, Command og 4 samtidig, herefter kan du med musen markere området du ønsker at tage et 

skærmbillede af. Det kan være smart at tage det område på skærmen med, hvor du har dato og klokkeslæt til 

at stå. Nu ligger billedet på skrivebordet, som en png-fil. 

Vidner 

Skriv her hvem der har overværet episoden. Det kan være en veninde der sidder ved siden af, tilfældige på 

gaden som du kan spørge om du må anføre som vidne, din mand/kone eller kæreste hvis vedkommende har 

overværet noget. Selvom du er i chok, og det hele føles meget overvældende, så er det en god idé at skrive 

det ned du husker i øjeblikket, eller lave en stemmeoptagelse til senere brug. Hukommelsen kan nemlig godt 

svigte senere hen og derfor er det godt at have den umiddelbare reaktion. 

4 af 5 

Kontakt ved politiet 

Som altovervejende hovedregel, skal du forberede dig på, at politiet som udgangspunkt ikke tager dig alvorligt. 

Du vil i første omgang virke afvisende og ikke interesseret i sagen. Men hvis du forbereder dig godt, har en 

god logbog med, og i øvrigt sørger for at holde alle følelser ude af sagen, selvom det er svært, så har du bedre 

forudsætninger for, at få betjentens opmærksomhed. 

Hvis du stalkes af en ekskæreste, skal du også være opmærksom på, at politiet som udgangspunkt vil negligere 

det hele – med mindre du klart og tydeligt overfor dem kan vise, hvorledes sagens forløb har været, og i hvilket 

omfang han kontakter dig og indholdet af denne kontakt. Det er derfor vi vejleder til, at logskemaet skal være 

meget overskueligt og enormt nøgternt. Det er den bedste måde at få politiets opmærksomhed på. 

Stalkes du af en ukendt stalker, er politiet som udgangspunkt mere lydhør, men logskemaet og strukturen skal 

stadig være den samme. Som beskrevet ovenfor, så bliver logskemaet nemlig en del af bevisførelsen, og 

derfor skal det være overskueligt, således juristerne kan forholde sig til dens indhold. Det samme gør sig 

gældende, hvis dit logskema er et skema over overtrædelser af et allerede meddelt tilhold. Dette logskema 

skal nemlig bruges såfremt overtrædelserne skal behandles ved retten, og i sådanne tilfælde er det meget 

vigtigt at alle bilagene er nummereret korrekt og indsat kronologisk. 

Det kan virke underligt, at man selv skal forestå dette, selvom politiet optager sagen til behandling ved retten. 

Det skal man, fordi stalking er underlagt det der hedder privat påtale, hvor den private – altså dig – selv skal 

indsamle alle beviser. Det er derfor en god idé allerede fra starten at gøre det til en vane at dokumentere alle 

hændelser, samt arkivere dem i en kronologisk rækkefølge.