Hvem er Almue Retshjælpen?:

Almue Retshjælpen er stiftet af to kollegaer, som ønskede at skabe bedre retssikkerhed for udsatte borgere og borgere der ligger under indtægtsgrænsen for fri proces. 

Som borger kan det være svært at navigere i retssystemet, særligt hvis man ikke har prøvet det før. Det er de færreste der ved, at der i Danmark findes rigtig mange finansieringsmuligheder for at få retshjælpsdækning til en sag ved de danske domstole. 

Når borgere retter henvendelse til Almue Retshjælpen vil borgerens sag altid blive vurderet ud fra to kriterier. 

  1. er sagen egnet til at blive behandlet ved Almue Retshjælpen eller
  2. skal sagen sendes videre til et egnet advokatkontor 

Uanset hvilken af de to ovenstående din sag falder under, er du garanteret en vurdering af din sag. Du vil derfor blive vejledt om dine muligheder, hvad der er det næste skridt i sagen, om der kan søges retshjælpsdækning/fri proces og om sagen overhovedet er egnet til at blive ført ved domstolene/påklaget videre i systemet. 

Såfremt du sendes videre til et advokatkontor er du garanteret at din sag er pakket, at du bliver vejledt om hvad du skal sige til den advokat du vælger og hvad du vil skulle medbringe af dokumenter. 

Såfremt din sag er egnet til behandling ved Almue Retshjælpen bliver du vejledt om dine muligheder for at klage, udsigten til at få medhold eller tabe og vejledt om det næste skridt i sagen. 

Vi sørger derfor for at tage rigtig godt hånd om dig og orientere dig i et sprog, som du kan forstå og i et uformelt miljø, hvor du ikke skal være bange for at stille spørgsmål. 

 

Betingelse for at få hjælp:

Du skal altid til det første møde med os medbringe din seneste årsopgørelse, eller som minimum NemID, således vi sammen kan indhente din årsopgørelse. Denne er dokumentation for, at du er egnet til at modtage hjælp ved Almue Retshjælpen. Derudover kan årsopgørelsen også bruges, såfremt der senere i sagen skal søges retshjælpsdækning/fri proces.  

Retshjælpsorganisationer er forpligtet til at besvare overordnede og generelle spørgsmål fra alle borgere. Det er derfor altid tilladt at ringe og stille spørgsmål. Vi skal nok vejlede dig, såfremt dit spørgsmål er for kringlet til at falde under vejledningsforpligtelsen eller hvis spørgsmålet er for komplekst til, at vi vil kunne svare på det.