Gert Dyrn

Gert Dyrn har virket som forsvarsadvokat siden 2010. Inden da har han arbejdet som erhvervsadvokat samt beskæftiget sig med skatteret – bl.a. som specialkonsulent hos Retssikkerhedschefen i SKAT og som skatterådgiver i Ernst & Young samt Patriotisk Selskab på Fyn. Derudover har Gert Dyrn arbejdet som frivillig rådgiver i Dansk Flygtningehjælp.

Advokat Gert Dyrn har en fortid som befalingsmand i Hæren og har været udsendt i FN-tjeneste. Han har endvidere vundet en pris fra Advokatrådet for en afhandling om retssikkerhed i lyset af terrorlovgivningen og bandepakken. Gert Dyrn er ekstern lektor i Kriminalret ved SDU Odense, hvor han også har suppleret sin jurauddannelse med en Cand. soc. med speciale i international ret og sikkerhedspolitik. Gert Dyrn er endvidere medlem af Advokatnævnet. Endelig er han medlem af Højsteretsskranken – en eksklusiv forening af advokater med erfaring i at møde for Højesteret.

 

Gert Dyrn, kan træffes på: 

gdy@stage.dk