Advokat

Marie-Louise dimitterede fra Syddansk Universitet i januar 2012. Foruden en kandidatgrad i jura, er Marie-Louise også uddannet Finansøkonom og har en bachelor i HA.jur.

Umiddelbart efter specialeforsvaret rejste Marie-Louise til Australien, hvor hun blev ansat i et praktikforløb ved Stary, Norton & Halphen Lawyers i Melbourne.

I efteråret 2012 blev Marie-Louise ansat i en tidsbegrænset stilling ved Statsfængslet Østjylland, nu Enner Mark Fængsel, som sagsbehandlende jurist.

I sommeren 2013 blev Marie-Louise ansat som juridisk leder ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, og overgik senere til kontoret i København, hvor Marie-Louise fortsat er tilknyttet, nu i en rolle som frivillig jurist. Marie-Louise havde således ansvaret for Retshjælpens frivillige medarbejde og praktikanter, samtidig med, at hun var projektleder for Fængselsrejseholdet.

I 2015 var Marie-Louise ansat ved Dansk Stalking Center, hvor hendes primære opgave var, at yde juridisk rådgivning til stalkingudsatte, men også at fungere som leder for den juridiske afdeling.

Marie-Louise har været ansat ved Advokat Niels-Peter Andreasen siden februar 2018, men har som led i sin uddannelse været udstationeret ved et andet advokatkontor, ligesom hun lige nu er udlånt til Boliga Gruppen A/S 2 dage om ugen.

I oktober 2019 stiftede Marie-Louise Retshjælpen sammen med Advokat Jeanette Gjørret. Visionen med retshjælpen er ikke alene at give borgerne i Fredericia muligheden for retshjælp, men det er tillige at skabe retssikkerhed og øge kendskabet til de udfordringer retshjælpsområdet til dagligt stå i.

Marie-Louise kan kontaktes på almueretshjaelpen@gmail.com