Advokat

Jeanette dimitterede fra Aarhus Universitet i februar 2013. Foruden en kandidatgrad i jura, har Jeanette også en Mini MBA i innovationsledelse, organisering og anvendt økonomi, deltaget i DJØFs forhandleruddannelse, samt taget efteruddannelseskurser indenfor personselskaber og international skatteret. 

Jeanette har, siden hun blev uddannet, arbejdet med socialt udsatte, først som økonomirådgiver og projektleder ved Bo Trivsel i Horsens, via stiftelse af egen retshjælp og som jurist ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus. 

Sideløbende med jobbet ved Bo Trivsel, skabte Jeanette Horsens uafhængige retshjælp, som tilbød gratis juridisk rådgivning til socialt udsatte borgere. Senere fusionerede Horsens uafhængige retshjælp med Den Sociale Retshjælps Fond. 

I foråret 2017 blev Jeanette ansat i en tidsbegrænset stilling ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, som juridisk leder, hvor Jeanette var aktiv frem til september 2019.  

Jeanette har været ansat ved Advokat Niels-Peter Andreasen siden februar 2017, og blev i sommeren 2019 uddannet advokat. 

I oktober 2019 stiftede Jeanette Almue Retshjælpen sammen med Advokatfuldmægtig Marie-Louise Forum Johannesen. Visionen med retshjælpen er ikke alene at give borgerne i Fredericia muligheden for retshjælp, men det er tillige at skabe retssikkerhed og øge kendskabet til de udfordringer retshjælpsområdet til dagligt stå i. 

Jeanette kan kontaktes på jg@almueretshjaelpen.dk